Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Presented by Virginia Bennett (University of Manchester) as part of the Bangor Seminar Series 16/17.