Beth yw’r cyfleon a’r heriau’n wynebu pobl ifanc wrth ymgyrchu’n wleidyddol? Oes rhywbeth penodol Gymreig am yr ymgyrchu a welir ymysg pobl ifanc? – Trafodaeth banel gyda myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Siaradwyr:

Cai Phillips

Dylan Lewis-Rowlands

Councillor Elfed Wyn ap Elwyn

Bethan Ruth