Ymunwch â ni am brynhawn o dorri, gludo a sgwrsio! Mae’r sesiwn hon yn gyfle i ymateb yn greadigol a siarad yn anffurfiol am sut y caiff Cymru ei rhedeg nawr ac yn y dyfodol, a’r math o Gymru yr hoffech fyw ynddi.