Ydi’r syniad o ‘Genedlaetholdeb y Tlawd’ yn un dilys? Sut mae staws economaidd rhanbarthau cymharol ‘dlawd’ yn dylanwadu ar strategaethau mudiadau cenedlaetholgar? Trafodir canfyddiadau prosiect IMAJINE arweiniwyd gan Brifysgol Aberystwyth am Gymru a Chorsica a chlywed ymateb arbenigwyr o Brifysgolion Bangor a Chaerdydd.

Siaradwyr:

Dr Catrin Wyn Edwards

Dr Anwen Elias

Dr Rhys ap Gwilym

Sam Parry

Cadeirydd: Dr Huw Lewis