Gwybodaeth am y digwyddiad hwn

Pwrpas y Gweithdy Ymchwil hwn yw rhoi cyfle i ymchwilwyr ar bob lefel gyrfa ar draws maes eang o feysydd polisi, sydd â diddordeb mewn llywodraethu arbrofol a newid polisi. Bydd y gweithdy yn cael ei arwain gan yr Athro Charles Sabel (Prifysgol Columbia) a fydd yn trafod y fframwaith damcaniaethol ar gyfer llywodraethu arbrofol a sut y caiff ei gymhwyso mewn gwahanol sectorau a daearyddiaethau. Bydd cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn ymholi cydweithredol a thrafodaeth ysgolheigaidd i wella ein dealltwriaeth o faes polisi ac arbrofi. Nod y gweithdy hwn yw hyrwyddo cyfnewid deallusol ac agor llwybrau posibl ar gyfer arbrofion mewn ymchwil polisi.

Amcanion a Dylunio

Nod y gweithdy yw cynnwys cyfranogwyr mewn trafodaeth a deialog sy’n cynnwys:

• Damcaniaethau arbrofi

• Dealltwriaeth o’u cymhwyso mewn cyd-destunau daearyddol ac amseryddol gwahanol

• Astudiaethau achos ac enghreifftiau o lwyddiant a methiant

• Syniadau ar gyfer cymhwyso’r fframwaith mewn ymchwil ac ymarfer yn y dyfodol