Siaradwr: Yr Athro Mererid Hopwood, Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i’r gweithdy hwn wedi’i drefnu gan Thema Iaith, Diwylliant a Hunaniaethau, Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, Prifysgol Aberystwyth

Bydd y digwyddiad hwn yn Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd.

Bydd y ddolen Zoom i ymuno â’r digwyddiad wedi’i chynnwys yn yr e-bost cadarnhau ac yn cael ei hanfon atoch 24 awr cyn y digwyddiad.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â ear@aber.ac.uk

Trefnir y digwyddiad gan Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas CymruPrifysgol Aberystwyth.

Trydar: @CWPSAber

Cewch wybod am ddigwyddiadau eraill yma.

Ymunwch â’n rhestr bostio i gael gohebiaeth reolaidd gan Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, gan gynnwys ein e-newyddlen sy’n cynnwys ein newyddion diweddaraf a gwybodaeth am ddigwyddiadau, cofrestrwch yma.