Yr Economi Sylfaenol a Dinasyddiaeth

Ymunwch â’r Athro Ian Rees Jones ar gyfer ein seminar rhithwir amser cinio cyntaf lle bydd yn tynnu sylw at ei lyfr newydd ac yn ei drafod, gweler ei lyfr yma: https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/the-foundational-economy-and-citizenship

Ebostiwch wiserd.events@caerdydd.ac.uk i gael y ddolen Zoom er mwyn ymuno â’r seminar.