Seminarau Amser Cinio- Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen: astudiaeth gymharol o weithredu polisi a’i effeithiau ar addysg ar ôl iddo fod ar waith am 10 mlynedd.