Group of people working on laptops

Yn ei araith i Gynhadledd y Blaid Lafur Gymreig ym mis Mawrth 2017 y Prif Weinidog ar y pryd. Dywedodd Carwyn Jones ‘Rwyf am wneud Cymru yn genedl gwaith teg’. Sefydlwyd y Comisiwn Gwaith Teg i wneud argymhellion ynghylch gwneud i hyn ddigwydd. Cyhoeddwyd ei adroddiad dair blynedd yn ôl. Ers hynny, mae cynnydd sylweddol wedi’i wneud. Mae’r cyflawniadau hyn yn cynnwys: sefydlu’r Gyfarwyddiaeth Partneriaeth Gymdeithasol a Gwaith Teg; sefydlu cyfres o fforymau gwaith teg i ystyried sut y gellir cyflawni gwaith teg mewn sectorau penodol; a chyflwyno darn newydd o ddeddfwriaeth a luniwyd i roi partneriaeth gymdeithasol ar sail statudol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo o hyd i adeiladu ‘economi sy’n seiliedig ar egwyddorion gwaith teg’ fel y nodir yn ei Rhaglen Lywodraethu.

Nawr, felly, mae’n amser da i asesu sut mae’r gweithgaredd hwn wedi effeithio ar y profiad bywyd o waith yng Nghymru heddiw. Bydd y siaradwyr yn y Symposiwm hwn yn cyflwyno tystiolaeth o amrywiaeth o ffynonellau unigryw, gan gynnwys arolygon untro o weithwyr, ymatebion i gwisiau byr a gynhaliwyd y naill ochr i’r pandemig, dadansoddiad ac arolygon o’r rhai sydd wedi’u hachredu fel cyflogwyr Cyflog Byw Gwirioneddol, ac arolygon cartrefi arhydol a gynhaliwyd yn ystod y cyfnodau clo Covid-19.

WISERD and PrOPEL logos