Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Presented by Dr Llinos Jehu, University of Birmingham as part of the Bangor Seminar Series 17/18.