Ble nesaf i Economi Cymru

Helen Cunningham a Victoria Winckler, Sefydliad Bevan

Mae pandemig y coronafeirws wedi bod yn anodd iawn i fusnesau Cymru – ac yn anos mewn lleoedd eraill yn y DU.  Mae’r gweminar hwn gan Sefydliad Bevan yn ystyried yr effaith bosibl ar allbwn economaidd Cymru, a rhagolygon yr economi nid yn unig er mwyn ei adfer ond er mwyn paratoi ar gyfer heriau Brexit, y newid yn yr hinsawdd ac awtomeiddio. Rydyn ni’n trin a thrafod pa fath o gamau all amddiffyn cyflenwad nwyddau a gwasanaethau hanfodol, yn ogystal â sbarduno’r economi mewn ffyrdd newydd a gwahanol a sicrhau bod cydraddoldeb a chynhwysiant ystyrlon wrth wraidd y broses ac ar gyfer y tymor hir.

Ebostiwch wiserd.events@caerdydd.ac.uk i gael y wybodaeth Zoom i ymuno â’r seminar