Palash Kamruzzaman, University of South Wales

Yn y cyflwyniad hwn, hoffwn gynnig fy myfyrdod personol ar rôl y gymdeithas sifil wrth gefnogi pobl Rohingya sy’n agored i niwed, ac ystyried ffyrdd posibl o ddatrys yr argyfwng hwn. O’m profiad o weithio ar y mater hwn, hoffwn gynnig dadansoddiad a yw gwahanol asiantaethau’r gymdeithas sifil yn chwarae rôl darparu gwasanaethau yn unig neu a oes lle i wneud mwy i sicrhau cyfiawnder i’r bobl orthrymedig hyn sy’n cael eu herlid.

 

I ymuno â ni, ebostiwch wiserd.events@caerdydd.ac.uk i gael y ddolen Zoom