Cafodd y sesiwn hyfforddi hon ei harwain gan Dr Katy Chenoweth, Pennaeth Arloesi a Datblygu yn nhîm Effaith Fyd-eang The Conversation.

Cafodd y digwyddiad cydweithredol hwn ei drefnu mewn partneriaeth â Chymdeithas Ddysgedig Cymru. Cafodd cynrychiolwyr o WISERD a Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar Cymdeithas Ddysgedig Cymru wahoddiad i ddod iddo.