Cyflwynir gan Dr Karen Lumsden, Athro Cynorthwyol mewn Troseddeg, Prifysgol Nottingham.

Mae’r seminar hon yn archwilio egwyddorion a natur ymchwil gweithredu cyfranogol (PAR) a’r gofyniad a’r potensial ar gyfer dulliau newydd creadigol er mwyn ymgysylltu â chymunedau, rhanddeiliaid a chyfranogwyr yng nghyd-destun pandemig byd-eang Covid-19. Wrth wneud hynny, mae’n ystyried a all y newidiadau hyn newid union natur yr hyn sy’n gyfystyr â PAR a hefyd moeseg PAR, gan gynnwys goblygiadau cynnal ymchwil ansoddol o bell ac o bellter cymdeithasol..

 

Ebostiwch WISERD.events@caerdydd.ac.uk i gael y ddolen Zoom.