Cyflwynwyd gan Suhaer Yunus, Prifysgol Caerdydd. Mae’r seminar hwn yn rhan o gyfres Seminarau Amser Cinio WISERD Caerdydd, a chynhelir y seminar drwy gyfrwng y Saesneg.

Os ydych chi’n westai allanol, cysylltwch â ni (029 2087 9338) er mwyn cadarnhau argaeledd llefydd. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â WISERD.Events@cardiff.ac.uk