Ymunwch â’n rhestr bostio i gael ein e-gylchlythyrau sy’n cynnwys newyddion diweddaraf, blogiau, digwyddiadau a chyfleoedd gyrfa.

Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg trwy glicio yma.

* angenrheidiol

Cydsyniad
Caiff eich data personol ei brosesu gan WISERD mewn cydymffurfiaeth â'r GDPR ar sail eich cydsyniad. Caiff eich data ei ddefnyddio i ddarparu'r gwasanaethau rydych chi wedi gofyn amdanynt gennym ni ac mae'n bosibl y bydd WISERD yn defnyddio cyrff trydydd parti i weinyddu'r gwasanaethau hyn. Gallwch ddarllen Polisi Preifatrwydd llawn WISERD i weld pa ddata rydym ni'n ei gadw, sut rydym ni'n ei ddefnyddio a beth yw'ch hawliau. 

Ticiwch y blwch