Newyddion

Effaith barhaus deddfwriaeth tryloywder ynghylch y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Ers mis Ebrill 2017, mae’n ofynnol i gyflogwyr y DU sydd â thros 250 o weithwyr roi gwybod i’r cyhoedd yn flynyddol am eu bylchau cyflog rhwng y rhywiau. O ran datblygiadau yn ymwneud â pholisïau a chanddynt y nod o fynd i’r afael â’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, mae’n ddiamau mai cyflwyno deddfwriaeth…