Newyddion

Beth sy’n dylanwadu ar ymgysylltiad cymunedol a lleol ag ynni adnewyddadwy yng Nghymru?

Mae adroddiad newydd gan y Sefydliad Materion Cymreig yn seiliedig ar ymchwil WISERD wedi’i gyhoeddi gan yr Athro Judith Marquand, Kate O’Sullivan a Dr Sioned Pearce o Brifysgol Caerdydd. Mae ‘Ffactorau sy’n dylanwadu ar ymgysylltiad cymunedol a lleol ag ynni adnewyddadwy yng Nghymru’yn seiliedig ar sgyrsiau gyda phobl sy’n cymryd rhan yn uniongyrchol mewn prosiectau…