Newyddion

Cynnal 10fed Cynhadledd Flynyddol WISERD

Cynhaliwyd 10fed Cynhadledd Flynyddol WISERD ar 3 a 4 Gorffennaf yng Nghanolfan Gynadledda Medrus ym Mhrifysgol Aberystwyth. Thema’r gynhadledd eleni oedd Cymdeithas Sifil a Chymryd Rhan, a denodd y digwyddiad, sef cynhadledd y gwyddorau cymdeithasol fwyaf Cymru, dros 100 o gynadleddwyr o’r sectorau academaidd, polisi, cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector. Dechreuodd y gynhadledd gyda dwy…

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2019 i’w chynnal ar 3ydd-4ydd Gorffennaf

Ymhen pythefnos, bydd WISERD yn cynnal ei Gynhadledd Flynyddol yng Nghanolfan Gynadledda Medrus ym Mhrifysgol Aberystwyth. Thema eleni yw Cymdeithas Sifil a Chyfranogiad. Bydd cyfle i’r cynadleddwyr drafod ymchwil arloesol, rhyngddisgyblaethol o Gymru a thu hwnt, gan ganolbwyntio ar ymagweddau at gymdeithas sifil a chyfranogiad sydd wedi’u mabwysiadu mewn ystod eang o feysydd polisi. Bydd…