Related people: Sally Power

 

WISERD Cipolwg 2020 adroddiad blynyddol
WISERD Insight 2020 ENG

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o'n gweithgareddau ymchwil yn 2019 – blwyddyn sydd wedi dynodi diwedd un bennod a dechrau pennod newydd, ac wedi cryfhau sefyllfa WISERD fel canolfan ymchwil genedlaethol bwysig.

Darllenwch ragor am ein proffil incwm diweddaraf, y gwaith sydd ar y gweill i gryfhau ein cysylltiadau rhyngwladol, ein cyhoeddiadau newydd, a digwyddiadau a gweithgareddau ymgysylltu.

Lawrlwytho PDF o'r adroddiad.

 

 


 


Share