Cipolwg WISERD diweddaraf nawr ar gael


Several copies of WISERD Insight

Mae ein hadroddiad blynyddol diweddaraf yn manylu ar ein llwyddiannau fel sefydliad yn 2017

Cipolwg WISERD 2017 yw ein hadroddiad blynyddol diweddaraf, yn llawn manylion o’r hyn rydym wedi cyflawni fel sefydliad drwy’r flwyddyn.

O ddatblygu dulliau ymchwil arloesol a’n gwaith gyda’r trydydd sector, i ysgogi ymchwilwyr cynnar-eu-gyrfa a chreu cysylltiadau ar draws y byd, mae Cipolwg WISERD 2017 yn edrych ar waith sefydliad ymchwil y gwyddorau cymdeithasol fwyaf Cymru.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn isod.


Rhannu