Fideo WISERD


Mae ein fideo WISERD newydd yn ddiweddariad ar waith WISERD, gan gynnwys ein rhwydweithiau ymchwil, prosiectau cydweithredol gyda phartneriaid a’n hymrwymiad i feithrin capasiti a hyfforddiant. Bydd hefyd yn rhoi cipolwg byr ar rywfaint o’n hymchwil bresennol a’i effaith ar gymdeithas, a’n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.

 

Fideo hyd llawn

 

 

Fideo rhagolwg

 

 

Cyfweliad gyda’r Athro Gary Higgs, Prifysgol De Cymru

 

 

Cyfweliad gyda’r Athro Martina Feilzer, Prifysgol Bangor

 

 

Cyfweliad gyda’r Athro Michael Woods, Prifysgol Aberystwyth

 

 

Cyfweliad gyda Dr Nick Hacking, Prifysgol Caerdydd

 

 

Cyfweliad gyda’r Athro Nigel O’Leary, Prifysgol Abertawe

 

 

Cyfweliad gyda’r Athro Sally Power, Prifysgol Caerdydd

 

 

Cyfweliad gyda’r Athro Scott Orford, Prifysgol Caerdydd

 


Rhannu