Related people: Kevin Morgan

Mae'r Athro Kevin Morgan, arbenigwr ym maes llywodraethu a datblygu yn Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Prifysgol Caerdydd, yn cael ei gyfweld fel rhan o gyfres ar effaith Brexit ar sectorau gwahanol yn ne Cymru. Ymddangosodd y cyfweliad yn y Western Mail a'r South Wales Echo ar 03.09.21.

Western Mail

Kevin Morgan_Brexit Interview_Western Mail_pp1-2

 

 

 

 

 

 

 

South Wales Echo

Kevin Morgan_Brexit Interview_South Wales Echo_pp1-2

 


Share