Dyfarnwyd cyllid i Dr Igor Calzada gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru


Mae’r Prif Gymrawd Ymchwil, Dr Igor Calzada wedi derbyn grant gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru i fwrw ymlaen â’i ymchwil drawsddisgyblaethol yn y gwyddorau cymdeithasol ar gydweithrediad Cymru a Gwlad y Basg gyda gweithdy ar-lein ar 5 Mai.

Mae Cymru a Gwlad y Basg yn rhannu rhai pethau diddorol sy’n gyffredin yn eu datblygiad, gan ganiatáu cyfleoedd i drafod datganoli a’r heriau presennol o amgylch economi wleidyddol diriogaethol; trawsnewidiadau trefol, megis sbarc I spark yng Nghaerdydd ac AS-Fabrik yn Bilbao; a hefyd arloesiadau ar lawr gwlad, gyda ffocws arbennig ar yr economi sylfaenol ddigidol a chwmnïau cydweithredol data/platfform.

Bydd y gweithdy ar 5 Mai, a ariennir gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru, yn casglu rhanddeiliaid allweddol o Gymru a Gwlad y Basg. Gyda’i gilydd, bydd rhanddeiliaid yn sefydlu rhwydwaith strategol y gallant weithio ohono tuag at ffurfio agenda ymchwil sy’n canolbwyntio ar bolisi, wedi’i llywio gan ddatblygiadau yn y ddwy wlad fach.

Yn y gweithdy, bydd y siaradwyr canlynol yn ymuno â Dr Igor Calzada: Yr Athro Ian Rees Jones (cyfarwyddwr WISERD), Yr Athro Kevin Morgan (Athro Llywodraethu a Datblygu ym Mhrifysgol Caerdydd), yr Athro Joseba Agirreazkuenaga (Athro mewn Hanes Cyfoes ym Mhrifysgol Gwlad y Basg), yr Athro Rick Delbridge (Athro Dadansoddi Sefydliadol ym Mhrifysgol Caerdydd), Dr Nagore Ipiña (Deon y Dyniaethau a Gwyddorau Addysg ym Mhrifysgol Mondragon), Mark Hooper (Banc Cambria) a Beñat Irasuegi (Talaios Koop).

Rydym yn ddiolchgar i Gymdeithas Ddysgedig Cymru am ddyfarnu’r cyllid ar gyfer y digwyddiad hwn ac edrychwn ymlaen at sefydlu’r rhwydwaith a fydd yn symud yr agenda ymchwil hon yn ei blaen.

 

Cadwch eich lle nawr.

 

Poster cydweithrediad Cymraeg a Basgeg

 

Yn ddiweddar cwblhaodd Dr Igor Calzada ei rôl fel Ysgolor Preswyl Fulbright ym Mhrifysgol Talaith California, Bakersfield (CSUB) trwy Gomisiwn Fulbright UDA-DU. Darllenwch fwy am ei gyfnod preswyl, a oedd â’r nod o gynyddu’r gallu i ymgysylltu â’r gymuned Basg-Americanaidd, yma.


Rhannu