Does neb yn Ynys ar Adeg Pandemig


Mae’r Athro John Morgan, ynghyd â Dr Ana Zimmermann o Brifysgol São Paulo, Brasil, wedi cyhoeddi ‘No One is a Island at a Time of Pandemic’ mewn rhifyn arbennig o Peace Review: Cyfnodolyn Cyfiawnder Cymdeithasol ar effaith gymdeithasol a diwylliannol COVID-19.

Mae’r erthygl yn ystyried y cwestiwn moesegol sylfaenol ynghylch sut y caiff y cyfrifoldeb am ofalu am eraill ei dderbyn a’i gynnal gan y rhai sy’n encilio a’r tu allan. Mae’n tynnu’n athronyddol o’r cysyniad o ddeialog a moeseg gofal; ac awduron fel John Donne, Daniel Defoe, ac Albert Camus.

Daw’r awduron i’r casgliad: ‘Fel yr atgoffodd John Donne ni: “Nid oes unrhyw ddyn yn ynys” ac mae pandemig COVID-19 wedi ein hamlygu i fygythiad cyffredin, nid yn unig o ran marwolaethau unigol ond hefyd o ran y canlyniadau posibl ar gyfer ymddygiad a chydlyniant cymdeithas ddynol.’

Gweld yr erthygl.


Rhannu