Newyddion

Safbwyntiau Newydd ar Ymfudo: Symposiwm Rhithiwr ar gyfer Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa a Myfyrwyr Ôl-raddedig

Cynhaliodd Rhwydwaith Ymchwil Ymfudo Cymru symposiwm ar-lein ar 19 Ionawr ar gyfer ôl-raddedigion ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa sy’n gweithio ar faterion sy’n ymwneud ag agweddau o ymfudo yng Nghymru neu sydd wedi’u lleoli mewn sefydliadau yng Nghymru. Thema’r symposiwm oedd ‘Safbwyntiau Newydd ar Ymfudo’. Roedd y cyflwyniadau’n ymdrin â meysydd ymchwil yn amrywio o Eidalwyr…

COVID-19 and the labour market outcomes of disabled people in the UK

The COVID-19 pandemic has highlighted and exacerbated inequalities in society. In doing so, it has reinforced the importance of the government’s ‘levelling up’ policy agenda. In terms of protected characteristics, attention focused most immediately on ethnicity given the differences in health risk posed by COVID-19 and was subsequently concerned with gender as a result of…

Dr Igor Calzada ar restr o 100 o’r Academyddion Mwyaf Dylanwadol yn y Llywodraeth

Mae Dr Igor Calzada yn ymddangos ar restr Apolitical o 100 o’r Academyddion Mwyaf Dylanwadol yn y Llywodraeth. Gwahoddwyd gweision sifil i enwebu’r academyddion sydd fwyaf dylanwadol i waith y llywodraeth. Mae gwaith Dr Calzada yn plethu trawsnewidiadau digidol, trefol a gwleidyddol, gan roi sylw arbennig i lywodraethau rhanbarthol ar 1. dinasyddiaeth dinas glyfar, 2. meincnodi…

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 – Galwad am Bapurau

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y galwad am bapurau nawr AR AGOR ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022. Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 Prifysgol Abertawe   Dydd Mercher 6 Gorffennaf a dydd Iau 7 Gorffennaf 2022 Thema ein Cynhadledd Flynyddol yw ‘Cymdeithas sifil a chymryd rhan: materion cydraddoldeb, hunaniaeth a chydlyniant mewn tirwedd gymdeithasol sy’n newid‘….

Trafodaeth Genedlaethol am Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru

Yn y rhifyn diweddaraf o The Welsh Agenda mae Dr Anwen Alias, cyd-gyfarwyddwr WISERD, Matthew Jarvis,  aelod o Fwrdd Gweithredol CWPS, a Mike Corcoran a Noreen Blanluet yn trafod ar ba ffurf y dylid cynnal trafodaeth genedlaethol ynglŷn â dyfodol cyfansoddiadol Cymru. Mae’r drafodaeth yn seiliedig ar y prosiect ‘Dyfodol Cyfansoddiadol’ sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol…

Ar eich beic: archwilio daearyddiaeth a hamdden gwaith cludwr ar feic

Mae Dr Wil Chivers, a benodwyd yn ddiweddar yn ddarlithydd gwyddorau gymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, wedi cyflwyno canfyddiadau o’i ymchwil WISERD sy’n archwilio natur gwaith fel cludwr ar feic yn yr economi gig/platfformau, yng Nghynhadledd Gwaith, Cyflogaeth a Chymdeithas 2021. Mae’r papur, On Your Bike: Exploring the geography and leisure of work as a cycle…

New research reveals civil society perspectives on widespread children’s rights violations in Cambodia

As part of the project Trust, Human Rights and Civil Society in WISERD’s civil society research programme, I’ve been analysing the human rights situation of children in Cambodia. This is an appropriate, yet hitherto neglected area of enquiry because it is almost three decades since the country ratified the United Nations Convention on the Rights…

New research exploring global civil society views on the Rohingya crisis

I’ve been analysing civil society organisations’ (CSOs’) perspectives on the crisis facing an estimated one million Rohingya people, members of a Muslim minority group (a variation of the Sunni religion), that have fled persecution in the western state of Rakhine, Myanmar. This work is part of the project Trust, Human Rights and Civil Society in…

Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESRC 2021

  Mae ymchwilwyr WISERD yn cynnal tair Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol a fydd yn rhoi sylw i ddiweithdra ymhlith pobl ifanc a chymdeithas sifil yng nghyd-destun datganoli, systemau bwyd cymunedol lleol a phrosiect gwyddoniaeth dinasyddion sy’n archwilio monitro ansawdd aer. Diweithdra ymhlith pobl ifanc a chymdeithas sifil yng nghyd-destun datganoli: cymhariaeth is-wladwriaeth 11 Tachwedd 2021 Mae’r…