Oriel luniau: Y gorffennol yn y presennol


Detholiad o luniau o’n digwyddiad pen blwydd diweddar ‘Y gorffennol yn y presennol: Ystyried gwaith codi glo a streic y glowyr yn 1984-85’ a dynnwyd gan Natasha Hirst. Mae’r rhain yn cynnwys baneri o gyfrinfeydd y NUM o faes glo’r De (ar fenthyg gan Lyfrgell Glowyr De Cymru).

Photo taken at event - The past in the present: Reflections on coal mining and the miners’ strike 1984-85 by Natasha Hirst.


Rhannu