Y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn y DU: ydy maint y cwmni o bwys?


Mae papur trafod newydd gan y Sefydliad Llafur Byd-eang (GLO) gan Melanie Jones a Chymrawd GLO, Ezgi Kaya, wedi’i gyhoeddi. Mae’r papur yn canfod bod gan gwmnïau mawr fylchau cyflog llai rhwng y rhywiau a bylchau cyflog anesboniadwy tebyg rhwng y rhywiau o gymharu â chwmnïau llai.

Rhagor o wybodaeth a lawrlwytho’r papur ar wefan GLO.


Rhannu