Yr Athro John Morgan yn cyflwyno darlith yng nghynhadledd Eidalaidd


Ddydd Sadwrn 4 Medi 2021, cyflwynodd yr Athro John Morgan ddarlith a gweithdy ar Ddelfrydiaeth a Realaeth mewn Cyfnewid Addysgol a Diwylliannol: Cydweithrediad deallusol rhyngwladol neu ‘bŵer meddal?‘, i’r gynhadledd: Cyd-fyw ag amwysedd – Diwylliannau gwahanol a gwerthoedd cyffredin?, a drefnir gan y Fondazione Intercultura Onus, Fflorens, yr Eidal (2–4 Medi).

Mae’r Ddarlith yn ganlyniad i Gymrodoriaeth Emeritws Leverhulme yr Athro Morgan, a chaiff ei chyhoeddi yn Nhrafodion y Gynhadledd yn ddiweddarach eleni.


Rhannu