Yn rhan o’n digwyddiad, Dathlu Ymchwil y Gymdeithas Sifil – Pennod Newydd, a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 11 Chwefror 2020, fe wnaethom gynhyrchu arddangosfa i amlygu rhai o brif ganfyddiadau ymchwil ein Canolfan Cymdeithas Sifil a ariennir gan ESRC. Cynhaliwyd yr ymchwil rhwng mis Hydref 2014 a mid Medi 2019.

Gallwch lawrlwytho PDF dwyieithog o bosteri’r arddangosfa yma neu cysylltwch â Swyddog Cyfathrebu WISERD os hoffech gael copïau caled maint cerdyn post. Ebostiwch: WISERD.Comms@caerdydd.ac.uk.