Darllenwch ein hadroddiad blynyddol, WISERD Insight, sy’n cynnwys ein prif feysydd gweithgaredd, proffil incwm, cyllid a gweithgareddau ymgysylltu yn 2022.