Llywodraeth Cymru, Rhif Ymchwil Gymdeithawol 05/2017

Mae’n rhoi tystiolaeth feintioledig i ddangos faint o ddysgwyr ôl-16 nad ydynt yn cwblhau eu cyrsiau mewn coleg chweched dosbarth. Mae hefyd yn dangos faint sy’n symud ymlaen i’r sector Addysg Bellach.

Mae’r adroddiad yn ystyried nodweddion dysgwyr nad ydynt yn cwblhau eu cyrsiau Safon Uwch a/neu gyrsiau Chweched Dosbarth eraill. Mae hefyd yn ystyried y berthynas rhwng eu nodweddion a’u cyfranogiad dilynol mewn lleoliadau Addysg Bellach.