Llywodraeth Cymru, Ymchwil gymdeithasol: 25/2015

Mae’r adroddiad terfynol hwn yn cyflwyno prif ganfyddiadau’r gwerthusiad.

Fe’u trefnir mewn pedair prif bennod:

  • gweithredu’r Cyfnod Sylfaen; ymarfer y Cyfnod Sylfaen
  • effaith y Cyfnod Sylfaen
  • dadansoddiad economaidd o’r Cyfnod Sylfaen.

Mae’r bennod olaf yn trafod goblygiadau’r canfyddiadau hyn gydag argymhellion cysylltiedig.