Lywodraeth Cymru, Ymchwil gymdeithasol, 09/2015

Mae’n defnyddio:

  • 239 o arsylwadau ystafell ddosbarth/lleoliad
  • 341 o gyfweliadau ag ymarferwyr
  • 604 o ymatebion i arolwg gan ysgolion/lleoliadau
  • 1,008 o ymatebion i arolwg gan rieni/gofalwyr
  • 37 o gyfweliadau ag Awdurdodau Lleol
  • 4 cyfweliad â sefydliadau nas cynhelir.