Lywodraeth Cymru, Ymchwil gymdeithasol, 10/2015

Mae’n defnyddio:

  • 239 o arsylwadau ystafell ddosbarth a lleoliad
  • 341 o gyfweliadau ag ymarferwyr
  • 604 o ymatebion i arolwg gan ysgolion a lleoliadau
  • 37 o gyfweliadau ag Awdurdodau Lleol
  • 4 cyfweliad â sefydliadau nas cynhelir.