Bwlch cyrhaeddiad – “Arbenigwyr yn rhybuddio am ‘ddifrod hirdymor’ i addysg yn sgîl cau ysgolion”


Mae Cyfarwyddwr Addysg WISERD, Sally Power, wedi cael ei chyfweld a’i dyfynnu ar ITV Cymru mewn perthynas â’r effeithiau hirdymor y gallai mesurau COVID-19 mewn Ysgolion eu cael ar ddisgyblion. “Mae’r Athro Sally Power o Brifysgol Caerdydd wedi rhybuddio y bydd y bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion wedi lledu o ganlyniad i’r pandemig”.

Gweler yr erthygl lawn: https://www.itv.com/news/wales/2020-09-24/experts-warn-of-long-term-damage-to-education-due-to-school-closures

 


Rhannu