COVID: Mae pobl ifanc di-waith yng Nghymru yn ‘wynebu cael eu creithio’


Mae Dr Sioned Pearce yn tynnu sylw at effaith COVID-19 ar ddiweithdra ymhlith pobl ifanc. Mewn cyfweliad â BBC Cymru, dywedodd fod y pandemig wedi “gwaethygu materion ansicrwydd” i bobl ifanc sydd â chontractau sero awr, gwaith rhan-amser a swyddi â chyflog isel.

 


Rhannu