Covid: Ysgolion yn cael eu rhybuddio i beidio â llethu disgyblion


Yn ôl Dr Catherine Foster (WISERD), ymchwilydd o Brifysgol Caerdydd, mae plant o gefndiroedd difreintiedig yn fwy tebygol o fod ar ei hôl hi gyda’u gwaith ysgol wrth ddysgu gartref.

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-56423630


Rhannu