Cymwysterau ac asesu


Gorfodwyd Llywodraeth Cymru i fynd yn eu holau ynghylch y dull graddio y cytunwyd arno gyda’r rheoleiddiwr Cymwysterau Cymru, ar ôl i wrthdystiad dros fyfyrwyr yn cael graddau is arwain at dro pedol yn yr Alban a newidiadau yn Lloegr.

Cynhaliwyd adolygiad yr unfed awr ar ddeg i wneud yn siŵr nad oedd disgyblion ar eu colled yng Nghymru a Lloegr, a chyhoeddodd yr Alban gonsesiynau mawr.

Darllenwch sylw’r cyfryngau ar y stori hon, ynghyd â sylwadau gan Labordy Data Addysg WISERD:


Rhannu