Dyfynnwyd yr Athro Chris Taylor mewn erthygl BBC ynghylch effaith cau Ysgolion ar ddisgyblion dan anfantais.


Dywedodd yr Athro Gwyddorau Cymdeithasol, Chris Taylor, o Brifysgol Caerdydd, fod y bwlch hwn yn parhau i ehangu.

“Mae cau ysgolion, wrth gwrs, yn datgelu ac yn pwysleisio’r anfantais ddofn sydd gan lawer o deuluoedd ledled Cymru yn y gwahanol amgylchiadau y maen nhw ynddynt,” meddai.

Erthygl y BBC


Rhannu