Gellid gwella cynhyrchiant y DU trwy symud yn barhaol i weithio o bell


Ymchwil WISERD yn casglu y dadansoddiad cyntaf o ddata arolygon gweithwyr yn canolbwyntio ar weithio gartref ar gyfer Astudiaeth Covid-19 Deall Cymdeithas.

Mae canfyddiadau’r ymchwil yn amlygu’r ffaith y bydd gweithio gartref yn cael ei dderbyn fel y drefn arferol, hyd yn oed pan does dim angen cadw pellter cymdeithasol mwyach.

Gyda 9 allan o 10 o bobl oedd yn rhan o’r arolwg yn nodi ei bod hi’n well ganddynt weithio o bell, bydd dull mwy hyblyg at waith yn fanteisiol i gyflogwyr wrth iddynt adfer ar ôl Covid-19.

Darllenwch y stori lawn: Gellid gwella cynhyrchiant y DU trwy symud yn barhaol i weithio o bell, dengys ymchwi

Mae’r ymchwil wedi ymddangos yn y cyfryngau ledled y byd.
Sylw ar-lein yn y cyfryngau:

Sylw gan y cyfryngau radio

  • Times Radio
  • BBC Radio 2
  • BBC Five Live

 


Rhannu