Mae’r Gyfarwyddwr Sally Power yn rhannu canfyddiadau o arolwg Astudiaeth Aml-garfan Addysg WISERD mewn cyfweliad ar Radio BBC Cymru


Mae’r Gyfarwyddwr Sally Power yn rhannu canfyddiadau o arolwg Astudiaeth Aml-garfan Addysg WISERD mewn cyfweliad ar Radio BBC Cymru sy’n amlyugu effaith y cyfnod clo ar addysg pobl ifanc.

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000t6bz (O’r munud 37:16)


Rhannu