Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth yr Athro Alan Felstead yn y Times


Mae sylwadau gan Gyd-gyfarwyddwr y WISERD, yr Athro Alan Felstead o Brifysgol Caerdydd, am ei waith ymchwil ar yr Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth, yn ymddangos yng ngholofn y newyddiadurwr Harry Wallop yn y Times ar ôl iddo gymryd yr arolwg yn ddiweddar. (The Times, tud35, 03/05/24; The Times, 03/05/24)

 

Darllen pellach:


Rhannu