Pryderon ynghylch plant sydd ar goll o’r ystafell ddosbarth


Nododd yr Athro Chris Taylor, cyfarwyddwr academaidd sbarc I spark ym Mhrifysgol Caerdydd, yn y Western Mail a’r South Wales Echo heddiw ei bod yn bosibl bod plant a rhieni’n teimlo bod yr ysgol yn “ddewisol”, yn enwedig ar ddydd Gwener, yn dilyn dwy flynedd o darfu yn sgîl y pandemig.

Darllenwch yr erthygl yn WalesOnline.


Rhannu