Prifysgol Bangor
Ffordd y Coleg
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Ar y tren…

Ewch i wefan National Rail neu Traveline Cymru am amserlenni i orsaf Bangor.

Ar y bws…

Mae nifer o wasanaethau yn rhedeg yn gyson i Fangor. Os ydych am deithio ar y bws, ewch i wefan Traveline Cymru i gynllunio’ch taith neu ffoniwch 0871 200 22 33.

Mae gwasaneth bws TrawsCymru yn rhedeg yn ddyddiol rhwng Bangor â De a Gorllewin Cymru, Wrecsam a’r Bermo.

Maes Awyr Ynys Môn

Mae gan Maes Awyr Ynys Môn hedfaniadau rhwng Maes Awyr Caerdydd ac Ynys Môn. Ewch i’r wefan am fwy o fanylion.