| 12 - 1:00 pm

Cyflwynwyd gan Yr Athro W. John Morgan, Cymrawd Emeritws Leverhulme WISERD, a rhwydwaith ymchwil y Gymdeithas Sifil.

Wrth i ni symud drwy'r 21ain ganrif a nodwyd gan wrthdaro arfog, gwrtholeuaeth, ffwndamentaliaeth, ac anoddefgarwch o safbwyntiau eraill, mae cydweithredu deallusol a diwylliannol yn hanfodol er mwyn cynnal ein dynoliaeth gyffredin.  Mae cyfnewid o'r fath wedi'i gyfiawnhau gan ddelfryd ddyngarol o les cyffredin byd-eang fel y dangosodd pandemig Covid-19. Ar yr un pryd, mae wedi bod yn offeryn o 'bŵer meddal' ideolegol neu ddiplomyddiaeth ddiwylliannol. Bydd y seminar yn ystyried y tensiwn rhwng y safbwyntiau delfrydaidd a realaidd hyn ar wleidyddiaeth cydweithredu deallusol rhyngwladol. 

Os ydych chi'n westai allanol, cysylltwch â ni WISERD.Events@caerdydd.ac.uk i gadarnhau a oes lleoedd ar gael.

 


Share