| 10:00–14:45 (Ar-lein)

Placard saying 'Refugees are human beings'

Mae Rhwydwaith Ymchwil Mudo Cymru yn falch o gyhoeddi symposiwm undydd ar gyfer ôl-raddedigion ac ymchwilwyr gyrfa gynnar (hunan-ddiffiniedig) sy’n gweithio ar agweddau ar fudo yng Nghymru neu wedi’u lleoli mewn sefydliadau yng Nghymru.
 
Nod y symposiwm ar-lein yw darparu awyrgylch cefnogol i ymchwilwyr rannu eu syniadau ar waith drafft a derbyn sylwadau adeiladol. Bydd pob cyfrannwr yn rhoi cyflwyniad 15 munud o hyd wedi’i ddilyn gan sesiwn H+A. 

 

Amserlen

10:00 Croeso

10:05 Dr Bruna Chezzi (Cardiff University) ‘The fascinating story of Italians in Wales 1890-1940 between fiction and reality’ 

10:25 Sarah Foster (Swansea University) ‘Picture Postcard Conversations: expressions of mobility, migration, rurality and welcome’

10:45 Trafodaeth

11:05 Sarah Tierney (Swansea University) ‘Refugee Women and Welshness: Exploring identity, language ideology and experience pre and during the Covid-19 Pandemic in Wales’

11:25 Selina Lobina (University of South Wales) ‘Capturing understandings of, and responses to loneliness: a study with a focus on older UK migrants’

11:45 Trafodaeth

12:05 Egwyl ginio

12:45 Gareth White (Bangor University) ‘Building Little Italies in World War Two Wales: A Transnational Account of Italian Prisoners of War in Wales’

13:05 Maria-Christina Galanaki (Bangor University) ‘Anti-immigration Vigilantism by the Far Right at the National Borders: The Case of Greece’

13:25 Trafodaeth

13:45 Dr Wendy A Booth & Imam Ahmed Mohammed (University of South Wales) ‘Community Cohesion, Migration, and the Role of Mosques in Cardiff: The Views of Imams and Mosque Leaders’

14:05 Ourania Vamvaka (Cardiff University) ‘LGBTQ+ forced migrant precarious lives in Wales’

14:25 Trafodaeth

14:45 Diweddglo 

 
Sefydlwyd Ymchwil Mudo Cymru ym mis Gorffennaf 2021 i annog cydweithio rhwng ymchwilwyr ar draws sefydliadau yng Nghymru i ddarparu ffocws cenedlaethol ar gyfer ymchwil mudo a dwyn ynghyd academyddion, rhanddeiliaid ac ymarferwyr sy’n gweithio gyda mudwyr ar faterion sy’n effeithio ar fudwyr.

 

Image credit: Haeferl, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.


Share