Defnyddiwch brofion damcaniaethol ystadegol i wneud penderfyniadau ynghylch eich data gan ddefnyddio meddalwedd taenlenni Microsoft Excel. Yn ystod y cwrs undydd hwn, Profi Rhagdybiaethau Sylfaenol, byddwch yn dysgu am y profion rhagdybiaethau sylfaenol sy’n sail i bob dull dadansoddol.

Mae’r cwrs Profi Rhagdybiaethau Sylfaenol yn ymdrin ag ystod o bynciau, gan gynnwys:

 • Sefydlu rhagdybiaethau a rhagdybiaethau nwl
 • Dewis y prawf cywir i’w ddefnyddio
 • Profion gwahaniaethau (1-sampl, 2-sampl annibynnol, a phrofion pâr):
  • Prawf-T ar gyfer data a ddosberthir yn gyffredin
  • Prawf U ar gyfer data nad yw’n barametrig (gan gynnwys sut i raddio data)
 • Cydberthynas:
  • Moment Cynnyrch Pearson (parametrig)
  • Cydberthyniad Safle Spearman (nad yw’n barametrig)
 • Cyswllt
  • Prawf cysylltiad Chi-Sgwâr
  • Llwyddiant y Ffit

Yn ystod y cwrs hwn ar Brofi Rhagdybiaethau Sylfaenol byddwch yn dysgu pryd i ddefnyddio pob prawf a sut i gynnal y dadansoddiadau gan ddefnyddio Excel. Yn y cwrs Profi Rhagdybiaethau Sylfaenol byddwch hefyd yn dysgu sut i ddehongli’r canlyniadau ac adrodd yn eu cylch.

Pwy allai elwa o’r cwrs hwn?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr sydd am gynyddu eu sgiliau ym maes gwyddor data. Mae’r cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd angen dadansoddi data a dehongli’r canlyniadau. Nid oes angen unrhyw wybodaeth dybiedig, er y tybir bod gennych fynediad at feddalwedd taenlenni Microsoft Excel.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, dylech ebostio: WISERD.events@cardiff.ac.uk neu ffonio 029 208 75260