Jean Jenkins and Rhys Davies, Cardiff University

 

Ers mis Hydref 2018, mae ymchwilwyr WISERD ac Ysgol Busnes Caerdydd wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Cividep-India i ymchwilio os a sut mae gweithwyr dillad yn Bangalore yn gallu manteisio ar unioni yn y gwaith.  Ar 24 Mawrth 2020, daeth yr astudiaeth i stop dros dro yn sydyn, gyda chyhoeddi’r cyfnod clo yn India gyda dim ond pedair awr o rybudd. Collodd gweithwyr dillad eu gwaith wrth i ffatrïoedd gau eu drysau, gyda brandiau rhyngwladol yn canslo archebion y dyfodol a rhai hyd yn oed yn torri contractau ar gyfer gwaith a oedd eisoes wedi’i gwblhau.  Mewn cyd-destun argyfwng, cydweithiodd y tîm prosiect yn India a Chaerdydd i addasu adnoddau ymchwil i alluogi’r Undeb Llafur Dillad a Chymdeithas Cymdeithasol Munnade yn Bangalore i gysylltu â gweithwyr mewn angen. Mae’r seminar hwn yn cyflwyno’r wybodaeth a gasglwyd gan 700 o weithwyr rhwng mis Ebrill a Mehefin.  Mae’r data’n nodi’r caledi ofnadwy yn Bangalore, ac yn arddangos pa mor agored i dlodi mae’r rheiny a gyflogir yn y sector dillad rhyngwladol, a sut maent yn cael eu hecsbloetio.”