Building exterior

 

Ar ôl encil wladol ac ariannoli, yng nghanol argyfwng natur a’r hinsawdd, mae’r agenda sylfaenol yn ymwneud ag adnewyddu’r systemau dibyniaeth sy’n darparu’r nwyddau a’r gwasanaethau sy’n ein cadw’n ddiogel ac yn waraidd. O dan gyfarwyddyd, fel arloesedd cymdeithasol radical ac arbrofoliaeth ddemocrataidd, mae ymchwilwyr ac ymarferwyr eraill yn dilyn dibenion a dulliau tebyg. Dyna pam mai dyma yw cwestiynau’r gynhadledd: beth sy’n unigryw am y dull sylfaenol o arloesi ac arbrofi; a beth allwn ni ac eraill ei ddysgu o ystyried a chymharu gwahanol ddulliau?

Os ydym am ddatblygu atebion a rennir i’r cwestiynau hyn, rhaid i ni ganolbwyntio ar unigolion, sefydliadau a thiriogaethau. Sut y gall unigolion arwain newid pan fydd democratiaeth gymdeithasol wedi’i disbyddu, technoleg wedi’i thanseilio, a gweithrediad gwleidyddol wedi’i rannu? Pa sefydliadau, modelau busnes a mathau o gynrychiolaeth sy’n briodol pan fydd busnes corfforaethol yn echdynnol, a phan nad oes gan y wladwriaeth adnoddau nac arbenigedd? Ble mae’r lleoedd a’r tiriogaethau ble gellir canolbwyntio ar ddewisiadau gwahanol, a gellir cynhyrchu momentwm, wrth i fenter o’r gwaelod i fyny fodloni diwygiadau o’r brig i lawr mewn systemau aml-lefel?

Ein nod yw dysgu i weithredu ar raddfa gyda sensitifrwydd cymdeithasol a chyfrifoldeb amgylcheddol wrth adnewyddu systemau ôl troed carbon uchel fel bwyd, trafnidiaeth a thai. Ein gobaith yw helpu i adeiladu systemau newydd fel economi coed sy’n cysylltu coedwigoedd â chreu ffrâm bren, wrth wyro cyfansoddiad y defnydd tuag at gyfrifoldeb drwy ariannu seilwaith cymdeithasol a systemau gwasanaeth yn ddigonol, fel iechyd a gofal. Mae angen i ni ddadlau a thrafod oherwydd nid oes neb yn gwybod sut i wneud hyn i gyd ac, yn unol ag arferion y gynhadledd flaenorol, byddwn yn cymysgu ymchwilwyr ac ymarferwyr yn y rhan fwyaf o sesiynau. Bydd y gynhadledd yn defnyddio cyfieithu ar y pryd (Eidaleg-Saesneg a Saesneg-Eidaleg).

Prif areithiau: Charles Sabel a Fabrizio Barca

Sesiynau:
1) Trefnu’r Economi Sylfaenol
2) Ardaloedd, Ffiniau ac Arloesedd Cymdeithasol
3) Llais cyfunol yr Economi Sylfaenol
4) Gwybodaeth Hybrid ar Waith: Gwneud Synnwyr o’r Economi Sylfaenol mewn Lleoliadau Cenedlaethol
5) Y Ford Gron: o Arbrofion i Weithredu Cyhoeddus

Bydd y gynhadledd yn defnyddio cyfieithu ar y pryd (Eidaleg-Saesneg a Saesneg-Eidaleg).

Bydd opsiwn i ymuno â’r gynhadledd ar-lein.

Mae cofrestru Eventbrite yn orfodol ar gyfer cyfranogwyr presennol ac ar-lein:

Cofrestrwch nawr ar Eventbrite

 

Rhaglen


Dydd Mawrth 13 Medi, 1.45pm – 6pm

Croeso a chyflwyniad (1.45-2.00)

Siaradwr cyntaf, Charles Sabel (Ysgol y Gyfraith Columbia):  Arbrofoliaeth ddemocrataidd a phroblemau drygionus (2.00-2.45)

Sesiwn gyntaf: Sefydliad a threfnu

Panel 1 (2.45-3.45)
  1. Trefnu’r economi sylfaenol Serena Sorrentino CGIL, Public Function
  2. Os ni yw’r wlad brydferthaf yn y bryd, pam nad ydynt yn ein talu? Rosanna Carrieri, Mudiad “Mi riconosci”
  3. Hybridau sefydliadol: B Corps ac Achos Sales Spa. Domenico Tessera Chiesa, Perchennog a Rheolwr Gyfarwyddwr Sales Spa, BCorp a Società benefit

  Y sawl sy’n trafod: Joselle Dagnes a Kevin Morgan (3.45-4.15)

Egwyl Goffi (4.15-4.30)

 

Panel 2 (4.30-5.30)
 1. Bwyd a gweithgarwch cyhoeddus: mensa Melpignano, Valentina Avantaggiato, Maer Melpignano
 2. Darparu cymdeithasol: achosion a phrofiadau o’r Eidal, Filippo Poltronieri, Newyddiadurwr
 3. Trefnu dosbarthiad bwyd mewn modd amgenach: Achos Cresco , Pietro Cigna a Lorenzo Barra 

Y sawl sy’n trafod: Bernd Bonfert a Lia Tirabeni (5.30-6.00)

 


Dydd Mercher 14 Medi, 9am — 1pm

Siaradwr agoriadol, Andreas Novy (Prifysgol Fienna):  Arloesedd trawsnewidiol,

Ail sesiwn: Tiriogaethau, ffiniau ac arloesedd cymdeithasol

Panel 3
 1. Arloesi mewn ardaloedd ymylol: prosiect NEO gan Gagliano Aterno, Raffaele Spadano, Grŵp Ymchwil “Montagne in movimento”, Prifysgol Valle D’Aosta
 2. Llety ac adeiladu cynaliadwy, Sara Faraci a Davide Trapani, Edileco Valle D’Aosta
 3. Derbyniad mudwyr mewn ardaloedd mewndirol a mynyddog, Andrea Membretti, Prosiect Matilde

Y sawl sy’n trafod: Vittorio Martone a Daniela Storti

 

Panel 4
 1. Canolfannau diwylliannau newydd yn yr Alpau: pentref Paraloup, Beatrice Verri, Cyfarwyddwr Sefydliad “Nuto Revelli”
 2. Arloesedd cymdeithasol mewn ardaloedd ymylol, Cooperativa Cramars, Vanni Treu, Llywydd Cydweithfa Cramars
 3. Cydweithredu mewn amodau heriol: Fondazione Comunità di Messina, Gaetano Giunta, Ysgrifennydd Cyffredinol fondazione Comunità di Messina

Y sawl sy’n trafod: Emanuele Polizzi a Valentina Moiso

 


Dydd Mercher 14 Medi, 2pm — 6pm

Siaradwr agoriadol: Fabrizio Barca (Fforwm Anghydraddoldeb ac Amrywiaeth): Dull newydd o ddatblygu lleoedd: ffiniau, pwerau a gwrthwynebu (2.00-2.45)

Trydydd sesiwn: Hunan-drefnu a llais ar y cyd

Panel 5 (2.45-3.45)
 1. Y cwmnïau a adferwyd, Sara Di Gregorio (SO.C.A.M. Soc.Coop) a Leonard Mazzone, Rete italiana imprese recuperate
 2. L’auto-organizzazione dei rider, Riccardo Mancuso, FILT- JustEat
 3. Arloesedd diwydiannol ac amgylcheddol: achos GKN — Francesca Gabbriellini (Università di Bologna)

Y sawl sy’n trafod:  Alessandra Quarta ac Ian Rees Jones (3.45-4.15)

Egwyl Goffi (4.15-4.30)

 

Panel 6 (4.30-5.30)
 1. Hawl i lety, Margherita Grazioli, Movimento per il diritto all’abitare – Roma
 2. mudiadau dros lety
 3. Iechyd a chlinigau hunan-drefnus, Sara Vallerani a Giuseppe Bartolomei, Microclinica Fatih
 4. Comins mewn cyd-destunau trefol, Gregorio Turolla, L’Asilo (ex Asilo Filangieri — Naples)

Y sawl sy’n trafod: Sandro Busso a Davide Caselli (5.30-6.00)

 

Dydd Iau 15 Medi, 9am — 1pm

Siaradwr agoriadol: Karel Williams (Cydweithfa’r Economi Sylfaenol): Hawster byw ac argyfwng costau byw (9.00-9.45)

Gwybodaeth hybrid ac achosion cenedlaethol: yr economi sylfaenol ar waith (9.45-11.15)

David Bassens a Sarah De Boeck (Gwlad Belg)

Leonard Plank (Awstria) (ar-lein)

Angelo Salento (Yr Eidal)

Karel Williams (Cymru)

Cadeirydd: Joselle Dagnes

Egwyl Goffi (11.15-11.30)

O arbrofion i bolisïau cyhoeddus: y gallu i raddio a chyffredinoli (11.30-01.00)

Fabrizio Barca

Richard Bärnthaler

Lavinia Bifulco

Julie Froud

Charles Sabel

John Tomaney (ar-lein)

Cadeirydd: Filippo Barbera

 

CPS Logo    CCA logo